Skip to content

FAQ i Regulamin

Regulamin

1. Klient decydując się na wykonanie tatuażu w Schiza Tattoo zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.

2. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić kwestionariusz zdrowotny; zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.

3. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim.

4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

5. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.

6. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych.

7. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.

8. Przed odbyciem zabiegu osoba zainteresowana zobowiązana jest do wpłaty zadatku celem rezerwacji dogodnego terminu oraz przygotowania projektu tatuażu. Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu studia.

9. Zadatek na termin jest bezzwrotny.

10. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż siedem dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie (do 1h) lub brak powiadomienia na 7 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.

11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

13. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.

14. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny co wiąże się ze zwrotem zadatku.

15. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.

FAQ

Jak umówić się na tatuaż?

Najwygodniejszą drogą jest kontakt przez schizatattoo@gmail.com. Zapraszamy również osobiście na indywidualne konsultacje – artysta odpowie na każde Twoje pytanie i rozwieje wszelakie wątpliwości.

Rezerwacja terminu następuje po:

 • Wybraniu artysty, określeniu wielkości i typu tatuażu oraz części ciała, na której ma zostać wykonany
 • Ustaleniu daty i godziny
 • Wpłaceniu zadatku na konto lub osobiście (wysokość zadatku różni się w zależności od artysty)

23 1020 2892 0000 5702 0699 5726

Schiza Tattoo
Św. Krzyża 16/14
31-023 Kraków

W tytule przelewu prosimy o zamieszczenie informacji co do daty sesji oraz imię tatuatora.

 

Dlaczego muszę wpłacić zadatek?

Zadatek stanowi gwarancje dotrzymania terminu z obu stron. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi , jednak umówiony termin można przełożyć bez jego utraty z wyprzedzeniem do 7 dni. Kwota zadatku jest odliczona od kosztów sesji. W razie niedotrzymania terminu ze strony klienta, zadatek przepada na pokrycie strat poniesionych przez studio.

 

Ile kosztuje tatuaż?

Ostateczny koszt tatuażu zależy od jego rozmiaru, poziomu skomplikowania wzoru oraz wielkości. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.

Cena minimalna to 300zł.

W koszty sesji wliczony jest czas, który artysta poświęca na przygotowanie/dopracowanie wzoru przy kliencie oraz przygotowanie stanowiska.

 

Kiedy mogę zobaczyć swój projekt?

Nigdy nie przesyłamy projektów wcześniej. Wzór przedstawiany jest w dniu sesji i wtedy omawiane są ewentualne poprawki.

 

Jak przygotować się do sesji?

Należy być wyspanym, wypoczętym i po posiłku. Dzień przed sesją nie pij alkoholu, a na dwa tygodnie przed planowanym tatuażem zaprzestań opalania, zarówno w solarium jak i na słońcu.

Ubierz się wygodnie i tak żeby mieć swobodny dostęp do tatuowanego obszaru.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia możesz zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, która zaczeka na Ciebie w recepcji.

 

Jak odpowiednio pielęgnować tatuaż?

Wstępne gojenie tatuażu trwa około 14 dni i jest uzależnione od indywidualnych predyspozycji oraz cech fizjologicznych. Właściwe postępowanie w trakcie gojenia przyspieszy ten okres i pozwoli lepiej zachować barwnik:

 • co najmniej 3-4 razy dziennie przemywaj skórę czystą ręką – najlepiej użyj letniej wody oraz szarego mydła
 • delikatnie osuszaj tatuaż jednorazowym ręcznikiem papierowym – przykładaj, nie pocieraj;
 • folię zmieniaj przez pierwsze 24 godziny od wykonania tatuażu najlepiej co 4 godziny, za każdym razem przemywając, osuszając i smarując tatuowane miejsce odpowiednim kremem;
 • do pielęgnacji stosuj odpowiednie kremy aftercare (H2Ocean, Easy Tattoo, Love ink), które należy stosować na umytą skórę 3-4 razy dziennie, aż do całkowitego wygojenia tatuażu;
 • nie dopuść do zabrudzenie rany, a po jej zasklepieniu (24 godziny) przestań stosować folię i pozwól skórze swobodnie oddychać w czystych warunkach;
 • unikaj ubrań, które ocierają tatuaż i powodują podrażnienia;
 • w trakcie gojenia się tatuażu nie opalaj się, zrezygnuj z solarium, sauny oraz akwenów wodnych;
 • pamiętaj aby nie drapać ani nie rozmaczać tatuażu!

Jeżeli na etapie gojenia będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości lub obawy – nie szukaj złotych rad w internecie. Zawsze możesz do nas napisać/podejść – ocenimy co się dzieje i doradzimy jak dalej postępować.

 

Jak dbacie o bezpieczeństwo, higienę i sterylność?

Bezpieczeństwo i sterylność to dla nas podstawa pracy, dlatego stawiamy na najwyższe standardy.
Nasi artyści pracują na wysokiej jakości tuszach i sprzęcie. Ponadto posiadamy własny autoklaw klasy B (najbardziej zaawansowany sterylizator parowy), który jest poddawany comiesięcznej kontroli.

 
 

 

Jaki kontakt preferujesz?